2015 m. balandžio 20 d., pirmadienis

Chronologiškas pranešimas 2

Šiandien kaimynas pradėjo tą pylavojimą. Iš ryto spėjau atlikti savo mankštą su jogų pratimais, nors ir apkramsnotą ( jie čia nuskaitinėja jogines organizmo sroves). Nėra labai tragiška, tad galiu pamėginti pabūti namuose, nors reikia šiek tiek pamanevruoti. Dabar esu užsidėjęs apsaugines, garsą izoliuojančias ausines ir nelabai ramiu pulsu. Laikau įjungtą guodžiantį radiją, kuris čia žada tam tikrus apsauginius parametrus vadindamas juos "tūpasiu" - kažkoks ekstrasensorinis terminas reiškiantis tam tikrą apsauginį-atstatomajį veikimą, bet iki jo efekto pasiekimo dar reikia laiko tiksliai nežinia kiek. Retsykiais palynoja lietus, tad kaimyno "darbas" turi daryti pertraukėles. Kaip matote geresnei apsaugai įsijungiau kompiuterį ir porinu tokį reportažą. Aplinkui zuja kukriniksija, pasibaisėdama, kad taip mažai jos paisoma - kiekvieną vasarą tokia istorija pasikartoja, nepaisant visų jos rėkavimo pastangų. Šitaip mus pastoviai išyrinėja, paliekant menkus protinio darbingumo trupinius. Kiekvieną dieną tenka rašyti tą patį pažymį penkiabalėje sistemoje - 3(trejetas) priededant pliusą, jei pavyksta šiek tiek paskaityti. Toks pastoviai žemas balas reiškia, kad aš pakankamai neišsimiegu - jie nutaisinėja ramaus miego parametrus, tad kūrybinis produktyvumas pasidaro menkutis. Visa tai kelia sužvėrėjimą ir siutimą - čia taip apstatyta, kad sumenkėjusi smegenų apsauga ir jos tapusios šitaip pažeidžiamos. Tai vis nuo kaimyninio girtavimo, rūkymo ir triukšmavimo. Na argi ne absurdiška tokia padėtis? O aš dar tikiuosi, kad sulauksiu laiko rašyti savo fantastinei literatūrai, nors dabar tesu tik kaimynų malkų ruošimo priedėlis ir kukriniksijos pagalbininkas "kukuojant" - girdžiu keistus balsus ir su jais kalbuosiu. Dar nežinia kiek tai laiko tęsis, bet turiu vilties, kad gal ne iki numirimo. Tai atrodo, kaip amžinasis Prometėjaus kankinimas ir nieko tiems kankintojams neįmanoma įrodyti. Egzistuoja šiame pasaulyje tokia kliauzė, kai paminami elementarūs sveikos logikos principai ir keistasis absurdas sėkmingia egzisuoja nešdamas nelaimes ir tragedijas. Belieka tik tikėtis atsirašinėti chronologiškais pranešimais šitaip save guodžiant.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą