2017 m. lapkričio 3 d., penktadienis

Blokuojantys kaifažodžiai


Toliau tęsiu kaimynų barjero aprašymą ir jo neįveikiamumo ypatybes. Dabar kukriniksija užsiblokuoja pastoviai kartodama tam tikrus žodžius - gal būt juos kažkas atradęs parinko. Jie parinkti taip, kad pagrindiniams karototojams būtų nuolat malonūs ir kartu beverčiai esmės požiūriu. Pavyzdžiui, kai reikia tęsti, kad ir užsimezgantį detektyvą, pastoviai sakoma, kad užsikrovė arba, kad pataikė. Jeigu sakoma, kad pataikė, tai nenurodoma ar yra pataikytojas. Autoritetingai kartojami tie patys žodžiai lyg jie būtų sprendimo esmė, nors iš tikrųjų reiškia minties aklavietę, iš kurios niekaip nenorima išeiti. Kitas klausimas kodėl nenorima išeiti. Kartojimo subjetai - "jie" gali būti ir prisišniaukę ir įkaušę ir tokiu būdu smaginasi patekę į užmarinuotą būklę. Jie taip užsimarinuoja kažkaip užsikoduodami - nebetenka sąmonės kontrolės ir įninka į negatyvą - eilę įvairių žalą nešančių dalykų. Kukriniksija čia kartais praregi ir tada beveik eina iš proto - tokia klaiki to barjero nešama žala. Praktiškai šitiap jie mane suspenduoja nusekindami energetinius resursus iki nuolatinio poreikiio ilsėtis. Dabar, pavyzdžiui, aplinkoje keliami mane neuritiškai veikiantys garsai kenkiantys galvai. Ypač tai dažnai pasitaiko nuo po langu esančios estakodos su remontuojamomis mašinomis. Toks įspūdis lyg iš tos pusės ateina mirtis.
Taip dangus netenka dispečerinės skaičiuotės galinčios surasti esminius daugelio blogybių sukėlėljus. Jie įjunkę į tokią įdingą praktiką smaginasi kaip atrakcione. Antra vertus čia tvyro toks neapibrėžtumas, kad kartais sakoma, jog jiems to net nereikia. Gal to nereikia tik pirmajai rikiuotei kažkaip laikomai lyg už pavadžio antrosios rikiuotės.
Jeigu norima išeiti iš šio kartojimo bloko reikia padaryti kokio nors įmoką - ką nors nuveikti - ar tai pakeliauti, padirbėti prie kompiuterio, ką nors paspręsti iš galvosūkių. Tada jie turi medžiagos nupasavimui kol pasiekia tą savo įprastą nirvaninę būklę.
Dar galima paminėti, kad pas juos išskiriamas vienas veikėjas, kuriam suverčiama visa kaltė, bet rodoma, kad "tas" to niekaip negali išvengti ir šitaip irgi užsiciklinama.
Tų kaifažodžių karotojimas būna toks išradingas, kad aš tai pavadinau dvejetainiu simuliavimu. Šokinėjima tarp dviejų žodžių kaip nuo nulio prie vieneto dvejetainėje skaičiavimo sistemoje. Ir jiems tai kažkaip niekada nenusibosta.
Kaip matote tas blokuojantis barjeras linkęs į regresavimą ir pablogėjimą - kai kas pasakė, kad juos stabdyti bus labai sunku. Pastovus nugrimzdimzdimas į miegus dėl poilsio reiklaingas nuo kažkokių žalojančių veiksnių. Ir čia, be abejo, jie įneša savo juodają dalį. Aš ironizuoju, kad jie šitaip sąžiningai dirba blogiečių darbą ir tuo didžiuojasi. Manau, kad šio teksto parašymas, juos apšvies tik trumpam ir jie toliau tęs savo destrukcinę veiklą. Velniškas išmislas prieš kurį prireikia dieviškų galių vaduotis.

2017 m. liepos 9 d., sekmadienis

Polimitinė kondicija

Apie tai kaip jie išnaudoja mano sveikatos limitą ir kaip neišeina iš tokios kondicijos.
Vaikštau su pastoviai išnaudotu savo sveikatos energetiniu limitu. Tai pasireiškia daugiausia galvoje - gan stipri depresinė savijauta neurito nuspengta iki pykčio ir siutimo pojūčių. Esu akivaizdžiai deformuota medžiagų apykaita, kurią išpjauna epicentriniai triukšmai - esu neišvengiamame centre skausmingų poveikių garsais. Tai jiems to reikia - patys to nesuprasdami šitaip jie mane laiko suspendavę. Taip jie jaučia atgaivą kaip nuo kondicionieriaus ir jokiu būdu nenori to atsisakyti. Ir tos atgaivos jiems reikia kaip po pagirių - jie čia iš tikrųjų pijokauja ir turbūt naudoja kvaišalus, tad atsigaivinimui sunaudoja visą mano gerą savijautą. Tikras galvosūkis kukriniksijai kaip jie pateko į šį mane likviduojantį kolapsą. Tai nuodingojo radiacinio sublimato poveikis ir čia jau yra suminėti jo komponentai.
Tad liktų klausimas ar jiems įmanoma reabilituotis ir išeiti iš po sublimato priespaudos. Jie niekaip nepraeina pagirių intervalo vis nusirisdami į kondicionavimą ir yra užmiršę kas tai yra normali sveikata. Kai kurie tai supranta kai kurie nesupranta dabar vyksta mėginimas atmaišyti ir apšviesti nesupratėlius, kurie visiškai nusivažiuoja į manęs apkaltinimą - pas juos aš esu kalčiausias, kad vyksta mėginimas juos apšviesti ir sutrukdyti jų šventąjį kondicionierių. Visus mėginimus mastyti kitaip jie greitai nupasuoja ir lieka kaifuoti ties vienais apkaltinimais. Šitaip mes sukamės amžinajame rate - aš atstatinėju sveikatą, jie ta atskaitymo sąskaita kaifuoja kaltindami tik mane dėl mėginimų jiems sutrukdyti tokį aukščiausio lygio letargą, kuris pagrįstas skausmų išgavimu iš mano organizmo.
Gaunasi lyg kokia treniruotė ieškant kaip jiems paaiškinti tą jų suklydimą. Reikia tikrų treniruočių savo sveikatai palaikyti ir taip pat tenka ugdyti mastymo išradingumą kaip tą jų gudrumą įveikti. Ko tik jie nepadarytų dėl tokio malonumo išsaugojimo, nors jis yra visiškai neracionalus ir baisiai žalingas. Jie čia taip užblokuoja laisvos erdvės dispečerines galimybes koreguoti informatiškai procesus kone per visą planetą. Čia tai tik kukliausiomis prognozėmis. Angeliškoji kukriniksija užimta tik tų nuvelnėjusių subjektų gelbėjimu kitkam nenaudoja savo resursų, nors jei nebūtų išeikvojama galėtų laisvinti aplinkines erdves savo gan įspūdingomis galiomis. Ir kas per blogio kazusas yra įvykęs, kad sugebėta šitaip prigaminti blogiečių blokuojančių gerosios energijos plitimą - taip vadinamą tiesimą prieš melą, sukčiavimą, apgavystes ir kitokias jos pusiausvyrą pažeidžiančias blogybes.
Dar nežinia kiek nutekės laiko iki šios gėrio pergalės pasiekimo. Tas velniškumas labai gajus ir užnugaryje niekaip negalima palikti tokios piktžaizdės, kuri dabar prikausto ne menkas atstatymo ir informavimo pajėgas.

2017 m. kovo 7 d., antradienis

Nuosaikumo mažėjimas

Tai vis apie mano poilsio problemas. Atrodė, kad vakar miegas buvo apsitvarkęs - jie jį nuosaikiai atseikėjo, pasiimdami feodalinę įmygio duoklę. Tačiau šiandien jie užgriebė stipriau - prie vertinimo turiu prirašyti minusą. Ir taip jie pastoviai mane trikdo skaitydami, kad aš jiems privalau tokį mokestį. Nuo tokio poveikio aš būnu nepailsėjęs, reikia naudoti vaistus ir beveik nelieka tekstinio skaitymo ištvermės - negaliu užsiimti fantastikos rašymu, nes jie tai siekia suniveliuoti. Sakė, kad aš čia išlaikau autorinį ratą, o jie tą išlaikymą apkrauna tokiais mokesčiais - lyg remdamiesi savo vaikiškomis teisėmis, tas neracionalu, bet vaikams juk neįmanoma paaiškinti. Šitaip įvyksta kasacinis nagrinėjimas per kukriniksiją - jie čia lyg veikia neveiksniai su kažkieno padėjimu ir atsiranda pastovus klausimas - kas čia toks mane šitaip nutraukinėja. Bet prisideda neapibrėžtumo įmaišymas - atseit pas mus čia yra toks nutraukimas ir nieko prieš tai nepadarysi. Tas pastoviai bloginantis neapibrėžtumas yra klastingas ir niekaip neįveikiamas - jau kiek metų aš negaunu kaip reikiant išsimiegoti nepaisant visų kukriniksinių kukavimo pastangų. Lyg kažkas norėtų ištirti iš kur aš paimu savo kūrybinę informaciją ir todėl pastoviai mane praskaido. Šitos sizifinės miego siekimo pastangos įgavusios metodišką nuoseklumą lyg ir nėra visiškai bevertės - atsirado pastovi parengtis startuoti suplanuotiems dalykams, bet jie pas mane vis dar nerealizuojami ir šitaip gal būt pavyks pasiruošti sekančiai kūrybinei pakopai. Labai lėtai, su tokiais atmetimais, bet viltis pastoviai yra, kad viskas susitvarkys, nes žemiau trejeto esu atmetamas gana retai.
Išskirtinę vietą mano pastangose atsilaikyti prieš šį niveliavimą yra jogos pratimai. Jei yra laiko darau juos kas antrą dieną po pusantros valandos. Ypatingą dėmesį kreipdamas hemorojiniam aspektui. Tvirtinu kojas ir analinius organus. Mat per juos esu labiausiai atakuojamas - pas mane, pasirodo, yra per silpnas pilvo presas ir polinkis į hemorojų. Kaip tik tų silpnų vietų lavinimas, iš kurių esu pastoviai jų nubloškiamas ir reikalauja daugiausia kantrybės ir nuoseklumo. Kiekvienas turi savo silpnąsias vietas ir aš džiaugiuosi, kad bent iš dalies pavyksta tai lavinti. Trūksta patyrimo, išmanymo, bet esant tokiam silpnumui ir tokios pastangos yra labai vertingos.
Nežinau ar pasiseks ar nepasiseks pasiekti savo užsibrėžtus tikslus, bet tam tikrą stabilumą pagrindą turėsiu, jeigu tik jie nenuatakuos mane nesilaikydami savo feodalinio intereso. Pats blogiausias scenarijus neįvyksta, nors ir yra panagrinėjamos jo prieigos. Baisi ir nejauki kasdienybė lyg jaučiant už nugaros mirties alsavimą.