2014 m. gruodžio 20 d., šeštadienis

Pažeistas terminis reguliavimas

Šianakt nubudau eilinį kartą, nenormaliai, tik po kokių trijų valandų miegojimo, bet atsklido viena priežastis kodėl tai įvyko. Tai, paprasčiausiai sakant, yra ne tas užsiklojimas - per šiltai pasijuntu. Bet nepasakyčiau, kad tai normalūs per šilto miegojimo pojūčiai. Greitas įmigimas per šiltai apsiklojus, nespėjus pajusti to šiltumo, ir keistos širdies plakimo peripetijos, bei lydintys balsų komentarai (didesnę ir pagrindinę dalį jų užmirštu likdamas tik su tokiais slebizavojimo trupiniais) rodo kažkokią įtaką iš šalies. Neseniai po sapno su lokiu pajutai kaip jis mane užpuolė jau nubudus - balsai komentavo, kad jis man sudraskė kažkokį termostatinio reguliavimo elementą. Išgverusios šilumos jautimo juslės ir anstesnės peripetijos su keistu perdėtu šalčiu naktimis rodo, kad pas mane yra pažeistas kažkoks terminis reguliavimas. Ir tai gali būti susijęs su turimais kompiuteriais. Kaimynai čia, aišku, yra savotiškai įsikomponavę - kai kurie čia pat gyvena taip lyg manęs nė nebūtų - pas juos čia atseit tokia apsauginė zona. Bet iš jos į mane sklinda visokie negalavimai dažnai nuo paprasčiausio jų girtavimo, kurio įspūdingi mąstai mane nustekena iki pastovaus trejeto protiniame darbingume. Man tik retkčiais pavyksta šiek tiek paskaityti ir laimė, kad susisgribau išsilavinti spręsti kryžiažodžius ir kitokias tokio tipo užduotis - tas rodiklis pas mane beveik pastovus. Neaiškus erdvinis tokio pažeidimo mastas. Galima įtarinėti terminę visatos sandarą - kad tai jos procesų atgarsiai jaučiasi tokiu būdu ne man vienam - rytinio perkaitimo ir nusiklojimo sindromas yra nemažai ką užkrėtęs. Ir tai reikštų klausimą - kas per kompiuterizacija pas mus dedasi. Daug kas tuose išradimuose yra skubota ir neišbaigta su galybe žalingų šalutinių poveikių. Ir kas žino kokių avarijų pėdsakus mes įžvelgiame žvaigždėtame danguje, kuris mus supa. Man besigirdinčių balsų ir garsų peripetijos rodo kažkokį keistą informacijos neprieinamumą. Tiesa atkakliai slepiama ir net kukrinksija sunkai prasimuša pro tą informacinę užtvarą. Galiu padaryti nemažai prielaidų, bet jos vargu ar realiai svarstytinos. Informacinis neaiškumas šioje srityje klesti.