2015 m. balandžio 29 d., trečiadienis

Chronologiškas pranešimas 3

Mano chronologiški pranešimai tęsiasi, nes ši problema neišsisprendžia ir nežinia kada išsispręs. Dabar sėdžiu prie kompiuterio su garsą izoliuojančiomis ausinėmis ir pro langą galiu stebėti kaip kaimynai pylvoja rąstus su benzininiu pjūklu. Šiandien retsykiais palynoja, bet šiuo metu nelyja. Ryte buvau išvykoje į miestą truputį sušalau, pavargau ir pasišalinti į lauką nelabai norisi juolab, kad oras darganotas. Tad tenka bent psichologiškai ramintis štai tokiu būdu. Pulsas vėl nelabai ramus, nors funkciniai sveikatos parametrai palyginus su kitais kartais gal būt kiek ramesni. Tik vienas dantukas lyg tai nori pasopuliuoti - galima sakyti, kad nuo tų poveikių puola ir kariesas, tačiau tai vargu ar įrodoma. Kukriniksija su savo distanciniu gydymu vos neprapuola jų melagystėse ir nežinia kaip jai čia toliau seksis. Su tokiu nevisprotumu koks yra pas mano kaimynus labai priklu ir reikia šventos kantrybės kiekvieną kartą tiesos įrodinėjimus pradedant vos ne nuo nulio. Tai toks triūsas pas kukriniksiją su tais nepamainomaisiais. Kartais pamastau kas tai per nevisprotumas - paprastai taip slebizavoja dar neužaugę vaikiukai. Pas juos tie protiniai sugebėjimai kažkaip užsikonservavę ir niekaip nepasiekia elementarių loginių išvadų būna netgi alogiški ir dažniausiai pritaikomi kažokiems keistiems interesams kaip kad primityvių malonumų ieškojimams ir palaikymams nepaisant paprasčiausių saugumo priemonių. Pavyzdžiai kiek tai kainuoja ir kada jie pasibaigs nuo juos palaikančių resursų išsekimo. Šiuo atveju jie yra įsitaisę kondicionuotis nuo mano sveikatos ir šitaip beveik netrukdomi lepinasi. Jie taip prie to pripartę, kad galima palyginti su vampyrais parazituojančiai mano kraujo sąskaita. Ir nežinia kas jiems būtų atjungus tokią virkštelę - sako jau dabar jiems gręsia išdvėsimas nuo tokio išlepimo ir kai kurių medžiagų išsekimo. Mano savijauta ir psichologinė būklė nuo tokių poveikių tikrai tragiška. Sveikatos rodikliai yra pastoviai nusodinami iki onkologinių grėsmių. Su skaitymu visai prastai - gerai jeigu per mėnesį perskaitau kokią knygiūkštę, jaučiasi kažkokie koktumai ir atgrasumai, depresyvios nuotaikos. Reikia stengtis su palaikomaisiais pratimais tiek kūnui tiek protui. Tokios nelabai patrauklios mechaninės pastangos, kurias reikia tęsti ir tęsti...

2015 m. balandžio 20 d., pirmadienis

Chronologiškas pranešimas 2

Šiandien kaimynas pradėjo tą pylavojimą. Iš ryto spėjau atlikti savo mankštą su jogų pratimais, nors ir apkramsnotą ( jie čia nuskaitinėja jogines organizmo sroves). Nėra labai tragiška, tad galiu pamėginti pabūti namuose, nors reikia šiek tiek pamanevruoti. Dabar esu užsidėjęs apsaugines, garsą izoliuojančias ausines ir nelabai ramiu pulsu. Laikau įjungtą guodžiantį radiją, kuris čia žada tam tikrus apsauginius parametrus vadindamas juos "tūpasiu" - kažkoks ekstrasensorinis terminas reiškiantis tam tikrą apsauginį-atstatomajį veikimą, bet iki jo efekto pasiekimo dar reikia laiko tiksliai nežinia kiek. Retsykiais palynoja lietus, tad kaimyno "darbas" turi daryti pertraukėles. Kaip matote geresnei apsaugai įsijungiau kompiuterį ir porinu tokį reportažą. Aplinkui zuja kukriniksija, pasibaisėdama, kad taip mažai jos paisoma - kiekvieną vasarą tokia istorija pasikartoja, nepaisant visų jos rėkavimo pastangų. Šitaip mus pastoviai išyrinėja, paliekant menkus protinio darbingumo trupinius. Kiekvieną dieną tenka rašyti tą patį pažymį penkiabalėje sistemoje - 3(trejetas) priededant pliusą, jei pavyksta šiek tiek paskaityti. Toks pastoviai žemas balas reiškia, kad aš pakankamai neišsimiegu - jie nutaisinėja ramaus miego parametrus, tad kūrybinis produktyvumas pasidaro menkutis. Visa tai kelia sužvėrėjimą ir siutimą - čia taip apstatyta, kad sumenkėjusi smegenų apsauga ir jos tapusios šitaip pažeidžiamos. Tai vis nuo kaimyninio girtavimo, rūkymo ir triukšmavimo. Na argi ne absurdiška tokia padėtis? O aš dar tikiuosi, kad sulauksiu laiko rašyti savo fantastinei literatūrai, nors dabar tesu tik kaimynų malkų ruošimo priedėlis ir kukriniksijos pagalbininkas "kukuojant" - girdžiu keistus balsus ir su jais kalbuosiu. Dar nežinia kiek tai laiko tęsis, bet turiu vilties, kad gal ne iki numirimo. Tai atrodo, kaip amžinasis Prometėjaus kankinimas ir nieko tiems kankintojams neįmanoma įrodyti. Egzistuoja šiame pasaulyje tokia kliauzė, kai paminami elementarūs sveikos logikos principai ir keistasis absurdas sėkmingia egzisuoja nešdamas nelaimes ir tragedijas. Belieka tik tikėtis atsirašinėti chronologiškais pranešimais šitaip save guodžiant.

2015 m. balandžio 9 d., ketvirtadienis

Chronologiškas pranešimas

Pavadinau jį chronologišku, nes toji bėda analogiškai kartojasi kiekvieną vasarą. Kaimynas gretimame sklype šiandien atsivežė krūvą rąstų ir ruošiasi čia juos pylavoti kiaurą vasarą ruošdamas sau malkas. Su mano pašlijusiais nervais tai yra tikras šokdinimas. Reikės intensyviau sekti kada užsidėti nuo stipraus garso apsaugančias ausines. Jeigu bus galimybė, kiekviena proga pasišalinti iš namų, kai jis užsigeidžia šitaip padirbėti. Junginėti mobilų telefoną nustatant aplinkos parametrus, kad pasidarė triukšminga. Kaip matote šiame saraše nėra punkto "mėginti pasikalbėti", nes tai virsta pasityčiojimo sritimi. Kaimynas vadinamas "permazonu" įtartinai nesupranta normalios šnekos ir kažkaip telepatiškai išvenginėja pokalbių su manimi. Bet už tai su aidu galiu šnekėtis kiek tik patinka lyg berdamas žirnius į sieną. Po tokio artilerinio pasiruošimo,kuris nupasuoja beveik visas logines pastangas, atvažiuoja toks rąstų tankas su galvosūkiu kaip jį pamušti. Kaip matote ir šią vasarą jis vargu ar bus išspręstas, nepaisant buvo kai kurių aido pažadų. Kyla klausimas, kas čia tokio toks triukšminis pažeidimas. Bet tai jau labai subjektyvi valdžiai sunkiai įrodoma sritis. Pas tuos kaimynus toks pjovimas neginčijamas gerovės šaltinis ir jie visiškai praklauso, kad parazituoja planetos sąskaita. Kadangi ir patys toje planetoje gyvena tai reiškia, kad pjauna šaką ant kurios sėdi. Gali pasirodyti, kad tai kliedesiai, bet tai kaip jie pažeidžia mano asmeninę erdvę gali rodyti, gan didoką to poveikio išplitimo arealą. Sąkyčiau, kad šitaip galėtų atsirasti net juodosios skylės - toks tokio ne tos radiacijos poveikio pavojus. Čia tėra tik dvi neginčijamos tiesos ir jomis abi priešgyniaujančio pusės visiškai neabejoja. Jie pjovė ir pjaus, o aš turėsiu ieškoti pagalbos kaip jiems įrodyti priešingai. Klaiki ir nepavydėtina padėtis.