2010 m. rugpjūčio 12 d., ketvirtadienis

Balsų pranešimai

Šį rytą suaktyvėjo balsai triukšmaudami, kad vagia. Vagia per mano organizmą artimoje kaimynystėje kažkokią meilės formą. Man čia keistas klausimas - kas tai daro? Triukšmas yra, įtartini pojūčiai yra, o įrodymų - vien tik kažkokie keisti įtarimai. Niekas tų vagių nenutveria, balsai kažkodėl linkę prie jų pritilti nepateikdami įrodymų, nors aktyviai pranešinėja apie to vogimo dalis. Sako, kad čia yra kažokia pasileidusi valdžia tam talkinikaujanti, identifikuoju kaimynų balsus apie tuos procesus, nujaučiu, kad tai panašu į provokavimą, bet, atrodo, būtų kuriozas, jei ko nors imčiausi. Ties sukčiai gerai žino ką ir kaip man čia pataikė ir pastoviai susiduriu su išradingu bloku. Viena jo sudedamoji dalis, čia dar neminėta, yra maižiojimas. Jie čia kažkur sysioja paveikdami mano organizmą - sukelia nuovargį, apatiją, depresiją, nusilpimą - visaip mane slopina ir tarpais pakiša kokią minervą. Sako, tas smūgis čia laikomas jau trejus metus. Kai kurie giminaičiai čia aptarinėjo, kodėl aš neatrodau užvarytas, nors atlaikinėjų visą jų pavarį. Sako, kad visas tas persekiojimo procesas dedasi, nes jie baisiai bijo mano išsivadavimo.
Vakar kažkas liūdnai konstantavo : "jus išvogė". Įrodyti, ką nors tiems vagims sunku, nes yra kažkaip užglušę ir dažnai veikia priešingai, negu jiems sakoma. Kažkas tokio marionetiško ir niekaip neįmanoma suprasti kas tampo virvučių galiukus. Panašu į amžiną detektyvą - aš nežinau ką tokiu atveju turėčiau daryti - dabar galiu tik tiek ir tą darau.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą