2012 m. gruodžio 29 d., šeštadienis

Su priešdėliu "be"

Mano bėdos kronikos komentaruose atsirado dar viena bejėgiškumo srovė. Tai vis tie paslaptingieji "jie" yra tokie nesuvaldomi, kad viskas tik belieka po "jų" poveikio. Belieka beegzistuoti. Skamba kažkaip kalambūriškai, bet vis dėl to tai iš tikro reiškia, kad pradingsta reiškminga egzistencijos dalis. Manote jie tai daro specialiai? Kukriniksija vis dar negali garantuotai atsakyti į šį klausimą. Aišku, kad jie tai pridirba iš kažkokios baimės vadinados "bi" nuo žodžio "bijojimas". Jie stačiai tuo bi muša kur tik prieina ir sumuštos vietos lieka beegzistuoti. Tai yra nuostolis ir jo susidarymas tikrai nuskurdina mūsų egzistenciją. Tai yra "šalto ginklo užtaikymas" ir jo poveikį pastoviai patiriu savo kailiu, kad ir nuo kaimynų birbinimo grandiniiais pjūklais. Sako, kad kai kas pasitenkina tik tokiu gyvų organizmų kankinimu. Kažkoks anonimas per "balsinį atmosferos ryšį" pareiškė, kad tas "be" atsirado todėl, kad aš kažkaip pasiskundžiau. Mat yra nežinoma ar jie taip veikia būdami veiksnūs ar ne. O skųstis visą laiką tenka dėl metai iš metų trunkančio miego trikdymo. Vos ne chronometriškai tiksliai su tam tikromis koreliacijomis dažnai per pačius įmigius būnu drastiškai prižadinamas mįslingų kaimyninių jėgų. Lyg būčiau įsuktas į kažokį nelaimingą paros ratą, kuris yra akivaizdžiai sutrikdęs mano biociklus. Atsakingas už miego karalystę tėra tik dievas ir belieka šitaip kukuoti ieškant pagalbos nežinia pas ką. Tai yra jokia "sveiko proto" įstaiga nesiims rimtai svarstyti tokios problemos.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą